1714X2014. Xuriach celebra el tricentenari amb dos espectacles!

TricentenariQuin impacte va tenir la derrota de 1714 en la cultura festiva de casa nostra? El nous espectacles de Xuriach, en format de butxaca, mostren com les danses que es ballaven fins a principis del segle XVIII a llocs tan populars com el clos de Barcelona o la rua de Carnaval van conviure durant uns anys amb els nous repertoris provinents de França. La desfeta de la guerra, però, va accelerar la substitució de l’estil vell pel nou, sobretot als “saraos” dels salons aristocràtics.

Nous minoès, ayrosas contradanças: Dos ballarins, acompanyats per dos músics pluridisciplinars, transmeten l’essència de cada estil de dansa a través del contrast entre els moviment dels seus braços, la manera de mirar-se o la manera de desplaçar-se en l’espai i presentar-se davant del públic. Més informació aquí.

La Xacona i el Rigodó ara fan el ball rodó: ESPECTACLE FAMILIAR. “Quan aprendrem el minuet?” és l’eterna pregunta que la impacient Xacona fa al seu mestre, el senyor Rigodó. Ella és curiosa, i ho vol saber tot. Cada dissabte al vespre va a rebre la llicó de dansa. No se’n perd ni una. “I quan és que aprendrem el minuet?”, no para de preguntar. I també suplica als músics, al flabiolaire, al guitarrista, al fagotista, al tiorbista… “Com sona, doncs, el minuet?”. Més informació aquí.