Participació a la inauguració de l’exposició “Indianes 1736-1847. Els orígens de la BCN industrial” (MUHBA)

El passat divendres 18 de maig Xuriach va participar a la inauguració de l’exposició “Indianes 1736-1847. Els orígens de la BCN industrial” al (MUHBA).

La participació va consistir en una petita conferència i mostra de la presencia de la música i la dansa en aquell període, i un petit taller en el que va participar el públic:

  • Com a mostra es va presentar la re-estrena de la Mantuana (reconstrucció de Carles Mas), ballet del segle XVIII, dins de la tradició secular dels ballets del Renaixement, que empra el vocabulari de dansa dels mestres del XVII. El mestre Olivelles de Barcelona va transmetre al seu alumne Faust de Potau.
  • També es van ballar els Minuets 26 i 27 (coreografia d’Anna Romaní a partir dels tractats de Ferriol i Buxeraus (1745). Durant el primer terç del segle XVIII veiem com avança amb rapidesa l’aclaparadora arribada de la dansa a la francesa. A les classes benestants, es deixen de banda els gèneres del XVI i del XVII (pavanes, villanos, folies i sardanes…) i als palaus i als salons només es ballen minuets i contradanses
  • Finalment Xuriach va convidar a ballar a tots els assistents Salta Caterineta, contradansa que il·lustra l’arribada, amb la moda de la dansa a la francesa, d’una nova concepció de l’espai col·lectiu i de l’espai de la dansa, marcats per una nova urbanització i uns nous codis de desplaçaments (urbans, socials i coreogràfics, etc.). La Salta Catarineta és una contradansa de les que es ballaren a Barcelona als saraus de carnaval de l’any 1767. La moda de la contradansa perdurarà durant tot el segle XVIII i el XIX, vehiculada per les contradanses organitzades en tandes, com els Rigodons, els Llancers o els Balls de Gitanes i les Bolangeres. Encara avui en dia molts balls populars i de moda n’integren el dispositiu coreogràfic.

Una col·laboració excel·lent entre el MUHBA i Xuriach que fer que la plaça del rei, plena de gom a gom, es convertís en un espai de gaudi de la dansa com ho fou llavors.

Imatge