Formació 2012-2013

S’organitza un cicle complet de formació inicial a la dansa antiga ibèrica, repartit en tres sessions de pràctica viva dels repertoris i els gèneres més representatius de cada estil.

Aquestes tres sessions estan pensades per a ser complementàries i pretenen difondre la pràctica i el coneixement dels tres estils de dansa ibèrica que, en segles i àmbits diferenciats, ha quedat demostrat que han construit una bona part de la nostra cultura actual i tradicional de la dansa.

En els tres tallers es treballarà el vocabulari dels moviments, l’estil, la relació amb la música, integrant la pràctica dinàmica de la dansa i de la música a les arts del seu temps i també a la nostra cultura de la dansa, tant l’acadèmica com la popular d’avui en dia.

Més enllà d’una visió cronològica de la història de la dansa, aquest cicle formatiu explora i aporta elements a la recerca en dansa antiga (i sobretot, a la de la dansa tradicional catalana i ibèrica) sobre la influència que el context social i de representació escènica pot tenir en la idealització d’una pràctica acadèmica. Les tres estètiques de la dansa que us proposem tenen en comú el fet d’haver estat elaborades en l’àmbit dels mestres de dansa. Però alhora, cada estil de dansa és fruit d’una demanda social i d’unes funcions: pot ser una estètica i una codificació de la dansa destinada a l’escola, al teatre, als salons, al ball a la plaça, a la construcció d’una identitat, d’un folklore imaginari o al ball de festa…

Taller I – amb Carles Mas (dissabte 3 i diumenge 4 de novembre 2012, MATINS de 10h a 14h)
La dansa d’escola del segle XVII: els mestres de dansa obren escoles a les viles. Repertori de danses heretades del segle XVI i elaboració d’una estètica d’escola. Pavana, Villano, Folies, Espanyoletes…
Taller II – amb Jaime Puente (dissabte 29 i diumenge 30 de desembre 2012, MATINS de 10h a 14h)
L’Escola Bolera, adaptació i escenificació de la dansa d’escola del XVII dins de l’estètica romàntica de finals del XVIII i del XIX. Tècnica i nomenclatura basades en l’escola dels Pericet. Repertori: boleros, fandangos i seguidilles.
Taller III – amb Anna Romaní (dissabte 27 i diumenge 28 d’abril 2013, MATINS de 10h a 14h)
La dansa a la francesa del segle XVII i XVIII arriba a la Península. Síntesi d’una estètica cortesana de representació del poder reial i d’una teatralització de la dansa de caire professional. Treball sobre el tractat de Ferriol i Boxeraus (1745): minuets, passapiés, contradanses… i el famós Amable.